Početna Građevina Crna izolacija

Crna izolacija

POLIAZBITOL:    

poliazbitol5  poliazbitol22

Karakteristike:

Poliazbitol je jednokomponentna masa, sastavljena od bitumena elastomera, organskog rastvaraca i punila, pripremljena za hladan postupak.

Primenjuje se za hidroizolaciju krovova, sanaciju starih hidroizolacija i metalnih krovova I antikorozivnu zastitu novih metalnih površina. Naročito je pogodan za hidroizolaciju svih mesta prodora,obradu slivnika.Ugrađuje se u završnim slojevima. Ne sadrži azbest. Tačka topljenja:35stepeni C   Postojanos na temperaturi: -25 do +100 stepeni C  Netopljiv u vodi. Utrošak: U jednom sloju se nanosi 2.5kg/m2. Nanosi se u hladnom stanju pri temperaturi iznad +5 stepeni C.

Upotrebljava se u hladnom stanju na temperaturi iznad +5°C. Izvodi se kao jednoslojna i višeslojna izolacija. Kada ima dva ili više slojeva koristi se u kombinaciji sa staklenom mrežicom sa velicinom okaca od cca 3 mm. Svaki sledeci sloj se nanosi nakon ocvršcavanja prethodnog, a najranije posle 48 sati.

   šifra:             opis:

408494   -   Poliazbitol 5Kg

404384   -   Poliazbitol 22Kg


TER PAPIR (Krovna lepenka):

terpapir1

Karakteristike:
TER PAPIR je hidroizolacijska traka sa uloškom od krovnog kartona koji je potpuno impregnisan,obostrano obložen bitumenom i zaštićen kvarcnim peskom. Upotrebljava se kao sekundarni pokrivač u sistemima podaščanih kosih krovova ili kao privremena zaštita od vlage.Postavlja se tačkastim lepljenjem,mehaničkim pričvršćivanjem ili toplim postupkom sa vrućom masom sa preklopom od 10cm. Nije otporan na vremenske promene pa ga je potrebno što pre zaštiti primarnim pokrivačem. Rolne se moraju skladištiti u vertikalnom položaju zaštićene od vlage i ekstremnih temperatura.U zimskom periodu se preporučuje, pre ugradnje, rolne lagerovati 24h na temperaturi iznad +5 stepeni C.

 

   šifra:            opis:

405451   -   Ter papir rolna 10m2 (krovna lepenka 150/100)  dim.1mx10m


VERBIT (Kondorin):

terpapir

Karakteristike:

Bitumenska traka od oksidiranog bitumena. Uložak stakleni voal,za zaštitu od podzemnih voda.Min.masa trake 3.23 kg/ m2   Temperaturna postojanost +4 do +70 stepeni C.

   šifra:                 opis:

405452   -   Verbit 30 (kondorin V3) 10M2

405453   -   Verbit 40 (kondorin V4) 10M2


BITULIT:

bitulit

Karakteristike:

Bitulit se upotrebljava kao prethodni premaz kod izvođenja hidroizolacija. Njime se ostvaruje veza između podloge i prvog sloja u sistemu bitumenskih hidroizolacija.Upotrebljava se u hladnom stanju na temperaturi iznad +5 stepeni C.Nanosi se sa četkom ili prskanjem u jednom sloju na suvu i očišćenu podlogu ( beton,malter,metal, stara hidroizolacija). Bitulit se isporučuje pripremljen za upotrebu u hermetički zatvorenoj plastičnoj ambalaži od 4,5 i 9 kg. Skladišti se i transportuje u originalnoj ambalaži u zatvorenom ili natkrivenom prostom, zaštićenom od toplote, varnica i otvorenog plamena. Rok upotrebe u originalnoj ambalaži je 12 meseci. Prilikom lagerovanja i transporta ambalažu držati u uspravnom položaju. UTROŠAK: Zavisi od podloge i iznosi 300-400 gr. za beton, 200gr/m2 za metal. Postojanost na temperature: +4 do +70 stepeni C. Nerastvorljiv u vodi. Tačka zapaljivosti bitulita u tečnom stanju iznosi 35℃. Vreme sušenja bitulia je 2-4 sata na otvorenom ili dobro provetravanom prostoru. Tokom upotrebe primeniti mere PP zaštite i HTZ mere pri radu sa zapaljivim materijalima. Čuvati od toplote, varnica i otvorenog plamena.

   šifra:             opis:

405455   -   Bitulit 4,5/1 (4,5 kg)

405454   -   Bitulit 9/1 (9 kg)


 


Ponuda - Uradi sam - Građevina